North Bohemia Quality Center


Spolupracujeme


MEDPRO.jpg


sebestik.jpg, 1 kB


warehouse.jpg, 1 kB


amos_logo.png, 3,1kB


QP


luzicky_vrch.gif, 9 kB

Sluníčko
TUV, 3 kB


regioinfo.jpg, 4 kB


oddelovac

Další spolupráce


vejvodova.jpg, 5,5kB

oddelovac

Členství


hk.jpg, 4,8kB
OHK ChomutovoddelovacÚřad na dlani na OHK CV
Manažer environmentálního managementu

Nabízíme Vám akreditovaný kurz "Manažer environmentálního managementu" pro pracovní činnost: "Management" v rozsahu 133 hodin teoretické výuky. Akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 25 595/10-24/822 ze dne 29. 12. 2010.

Akreditovane kurzy            Akreditovane kurzy            Akreditovane kurzy
Rozhodnutí o akreditaci 1/2, 2/2; Osvědčení o rekvalifikaci

Nabízíme tento kurz jako otevřený (bude otevřen po zajištění min 7 účastníků) nebo uzavřený pro společnosti, kde minimální počet bude sjednán samostatně.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás, prosím, co nejdříve se s vámi spojíme.

Vstupní předpoklady uchazeče:

Profil absolventa kurzu:
Absolvent:

Metody výuky:

Závěrečná zkouška, jejímž obsahem bude:

Po úspěšném absolvování kurzu bude absolventům vydáno osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Kurz je sestaven z VIII modulů, které mají za cíl připravit absolventy na řízení systému environmentálního managementu ve společnosti.

Osnovy Počet hodin teoretické výuky
Zahájení, organizace kurzu, bezpečnost práce 1 hodina
I. Modul - Úvod do problematiky environmentálního managementu I. Modul celkem 20 hodin
- problém ochrany ŽP 4 hodiny
- globální problémy ŽP 2 hodiny
- vývoj strategií managementu ŽP 2 hodiny
- mezinárodní aktivity v ochraně ŽP 2 hodiny
- vývoj environmentální politiky v ČR 2 hodiny
- environmentální management podniku 4 hodiny
- čistší produkce 2 hodiny
- integrace čistší produkce a EMS 2 hodiny
II. Modul - Systém managementu kvality II. Modul celkem 14 hodin
- smysl systémů managementu 2 hodiny
- požadavky systému managementu dle standardu ISO 9001: 2008 8 hodin
- 8 zásad managementu kvality 2 hodiny
- požadavky na dokumentaci systému managementu kvality 2 hodiny
III. Modul - Systémy environmentálního managementu (ISO 14001 / EMAS) III. Modul celkem 21 hodin
- Historie normalizace EMS 2 hodiny
- Požadavky standardu ISO 14001 na řízení environmentu 17 hodin
- Požadavky EMAS 2 hodiny
IV. Modul - Management ochrany životního prostředí IV. modul celkem 7 hodin
- Legislativa v oblasti ochrany ŽP 7 hodin
V. Modul - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V. modul celkem 14 hodin
- Úvod do ochrany bezpečnost a ochrany zdraví při práci 2 hodiny
- Požadavky standardu ISO 18001 na BOZP 5 hodin
- Havarijní připravenost, havarijní plány 3 hodiny
- Náprava a prevence v oblasti BOZP 4 hodiny
VI. Modul - Audity systémů řízení VI. modul celkem 14 hodin
- Požadavky normy IS19011 na vedení auditů 5 hodin
- Realizace a provádění auditů 9 hodin
VII. Modul - Integrace systémů řízení VII. modul celkem 7 hodin
- Efektivní provázanost vybudovaných systémů řízení 7 hodin
VIII. Modul - Řízení dokumentace a zpracování závěrečné práce VIII. modul celkem 35 hodin
- Požadavky na interní a externí dokumentaci ve společnosti 2 hodiny
- Řízení záznamů 1 hodina
- Příručka managementu jako vrcholový dokument 4 hodiny
- Zpracování řízeného dokumentu systému environmentálního managementu jednotlivými účastníky. V rámci výuky bude zpracována na základě teoretických znalostí řídící směrnice v oblasti environmentu fiktivní firmy, která je v rámci budovaných systémů řízení dle standardu ČSN EN ISO 14001: 2005 základem pro budování systému environmentálního managementu. 28 hodin
Obhajoba závěreční práce, závěrečná zkouška 7 hodin

 

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás, prosím, co nejdříve se s vámi spojíme.

 

 


Dnes je 01. 10. 2020, svátek má Igor, zítra Olívie / Oliver. Návštěv: 11985
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík