North Bohemia Quality Center


Spolupracujeme


MEDPRO.jpg


sebestik.jpg, 1 kB


warehouse.jpg, 1 kB


amos_logo.png, 3,1kB


QP


luzicky_vrch.gif, 9 kB

Sluníčko
TUV, 3 kB


regioinfo.jpg, 4 kB


oddelovac

Další spolupráce


vejvodova.jpg, 5,5kB

oddelovac

Členství


hk.jpg, 4,8kB
OHK Liberecoddelovac

Prosím pomozte

oddelovac


Úřad na dlani na OHK Liberec

Rozvoj lidských zdrojů

Nabídka v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rozsah těchto služeb si je možno zvolit na základě Vašich požadavků...

Pro členy Hospodářské komory sleva 5 - 10% z ceny poradenských a konzultačních služeb.

Pro členy Agrární komory sleva 5 - 10% z ceny poradenských a konzultačních služeb.

Plány výchovy a vzdělávání.

Každý plán výchovy a vzdělávání je důležité koordinovat s finančním plánem. Výchovu je nutné plánovat tak aby byly náklady na ni plošně rozvržené a nezatěžovali jednorázově rozpočet, např. v příjmově slabých měsících. Dále je třeba skloubit potřeby provozu s termíny vzdělávacích akcí. Rovněž rozvržení termínů výchovně vzdělávacích akcí musí být v souladu s platností jednotlivých oprávnění a školení. Je třeba aby zde fungovala oblast personálních rezerv z důvodů zastupitelnosti.

Zabezpečení výchovy a vzdělávání.

Nejčastěji se stává, že se shánějí jednotlivé firmy z oblasti výchovy a vzdělávání nahodile tak jak se objeví potřeba. Toto řešení je zpravidla velmi drahé a neskýtá žádné záruky kvality. Narychlo zajištěná lektorská firma zpravidla není schopná vyhovět termínově a to přináší komplikace v provozu Vaší firmy. Je-li toto komplexně zabezpečeno naší firmou v návaznosti na plán výchovy jsou tyto termíny vždy v souladu s potřebami Vaší firmy.

Příklady vzdělávání - témata

Pracovní právo

Personalistika

Personální audit celé firmy nebo jednotlivých částí.

Analýza stavu personální práce, personální politiky ve firmě, úrovně jednotlivých pracovníků a zmapování jejich možností. Posouzení stavu organizace a řízení. Identifikace slabých míst a nedostatků. Návrh a doporučení na řešení problematických částí. Audit se pochopitelně týká také vedení personální agendy (pracovní smlouvy, mzdové výměry, náplně práce atd.).

Vedení personální agendy.

Tato oblast zahrnuje zavedení celé škály pracovněprávních dokumentů, jako jsou pracovní smlouvy, mzdové výměry, výměry osobního ohodnocení, hmotné odpovědnosti, kvalifikační listy, popisy pracovních funkcí, a celá řada dalších dokumentů. Je až zarážející jak často bývají tyto dokumenty chybně zpracovány a nedostatečně ošetřeny z právního hlediska. Zaměstnavatel se tím vystavuje postihu, jelikož uzavřel se zaměstnancem neplatnou pracovní smlouvu apod. Při případném soudním sporu argumentuje neplatnými, nebo neúplnými dokumenty a jeho šance na úspěch jsou pak předem ztraceny.

Mzdová politika - zásady odměňování.

Stanovení optimálního způsobu odměňování, včetně zavedení zvoleného systému. Vypracování metodiky odměňování, včetně dokladové části. Nalezení motivačních stimulů a zlepšení operativnosti pro potřeby firmy. Při vhodně zvoleném způsobu a systému mzdové politiky se odstraní nesprávné a nespravedlivé odměňování, zjistí se rezervy a odstraní plýtvání mzdovými prostředky. Při vhodně stanovené motivační složce mzdy se zvýší kvalita práce a výkonnost zaměstnanců na všech stupních. Zároveň se vytvoří možnosti rozlišení kvalitních a méně kvalitních pracovníků. Zajistí se objektivita v odměňování a odstraní se nespravedlivé rovnostářství v odměňování. Zlepší se pracovní vztahy na pracovišti a vytvoří se podmínky pro iniciativu atd.

Personální plány a projekty.

Každá firma by měla mít představu o svém vývoji a s tím souvisící personální plán. To znamená vypracovat projekt na personální vývoj a potřeby. Máme-li představu, kam se bude vývoj firmy ubírat, jaký bude nárůst produkce apod., musíme mít také plán personálního obsazení nových pracovních míst. Personální plány se vypracovávají i v případě současného stavu tak, abychom zjistili, zda je optimální a zda nedochází k přetěžování a nebo k nevyužívání stávající personální kapacity. Toto je nejlepší cesta k zjištění rezerv v personálním obsazení firmy. Cílem je optimální zařazení nových i stávajících pracovníků.

Výběr a příprava personálních rezerv.

Tato oblast zahrnuje vzájemnou zastupitelnost, plány dovolených a přípravu pracovníků na budoucí funkce a pozice. Je nemyslitelné, aby ve firmě nebyla vzájemná zastupitelnost a to nejen pro klíčové pozice, ale postupně pro všechny funkce a pozice ve firmě. Tím se odstraní možný kolaps určitého úseku nebo oblasti při vyřazení daného pracovníka (nemoc, dovolená, náhlý úraz, úmrtí atd.). Nedílnou součástí je i příprava potencionálních rezerv.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás, prosím, co nejdříve se s vámi spojíme.

 

 

 


Dnes je 10. 12. 2023, svátek má Julie, zítra Dana. Návštěv: 13143
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík