North Bohemia Quality Center


Spolupracujeme


MEDPRO.jpg


sebestik.jpg, 1 kB


warehouse.jpg, 1 kB


amos_logo.png, 3,1kB


QP


luzicky_vrch.gif, 9 kB

Sluníčko
TUV, 3 kB


regioinfo.jpg, 4 kB


oddelovac

Další spolupráce


vejvodova.jpg, 5,5kB

oddelovac

Členství


hk.jpg, 4,8kB
OHK Liberecoddelovac

Prosím pomozte

oddelovac


Úřad na dlani na OHK Liberec

Aktuální nabídka školení - detaily o události

Kód S9080
Název LEAN PRAKTICKY - modulární systém pro rozvoj štíhlého řízení se štíhlým myšlením
Obsah Základní přístup – systémové řízení (1 – 3 dny)
• využití základních principů norem managementu pro vytvoření úspěšného řízení štíhlé praxe
• použití správné terminologie – abychom si rozuměli
• 7 zásad managementu
• cyklus PDCA
• co je to proces
• obecné požadavky na kvalitu
• SMART(I)
• identifikace příčin problémů pomocí 7W (6W+1H)
• plýtvání
• příčiny variability 6M
-----------------------------------
Efektivní řízení projektů (1-2 dny)
• řízení projektů krok za krokem
• pokročilé plánování kvality APQP
-----------------------------------
Racionalizace a normování práce (3-5 dní)
• základy normování práce
• metodiky stanovení norem času
• metody zkoumání a měření času
• normativy spotřeby práce
• výkonnost procesů (KPI, KGI)
-----------------------------------
Nástroje problémů a zlepšování (2 – 5dní)
• definice problémů
• situační analýza
• proces řešení problému
• 7 jednoduchých nástrojů kvality
• SWOT analýza
• želví diagram
• 6 otázek (six qusetions)
• 5 x proč?
• 8 D report
• FMEA analýza
• POKA – YOKE
• plán řízení a kontrol
• typy výrobních kontrol
• zacházení s neshodným nebo podezřelým dílem
-----------------------------------
Metrologie – co nemohu změřit, nemohu vyrobit (1 – 2 dny)
• Základní legislativní struktura metrologie (pouze seznámení)
• Rozdíly mezi pracovními měřidly stanovenými a pracovními měřidly nestanovenými
• Použití informativních měrek (měřidla co nejsou měřidly)
• Firemní metrologie v kostce
o Povinnosti metrologa a uživatelů měřidel
o Spolupráce konstruktér – technolog – metrolog
• Nejistoty měřidel a nejistoty měření
• Značení měřidel (úřední značky, kalibrační značky, kalibrační listy,..)
• Vliv vnějšího prostředí na výsledek měření, chyby měření
• Příklady použití metrologie v praxi
-----------------------------------
Logistika – efektivní toky uvnitř i vně organizace (2 – 5 dní)
• podniková logistika
• nákupní logistika – logistika materiálového zásobování
• Výrobní logistika – pohyb materiálu ve výrobním systému
• Logistika distribuce hotových výrobků
• Hodnocení a kvantifikace logistických procesů
-----------------------------------
Ergonomie pracovišť, základy bezpečnosti a ochrany životního prostředí (1 – 3 dny)
• co je ergonomie a jaký má přínos pro stabilitu procesů
• základní kritéria na pracovní prostředí z pohledu optimální fyzické a psychické zátěže
• základní pravidla pro projektování a stavbu ergonomického pracoviště
• požadavky na výkon práce v různých polohách
• požadavky na umístění signálních značek a ukazatelů na zařízeních, signálních místech
• seznámení se základními ergonomickými požadavky pro rozmístění materiálu, pomůcek a nástrojů na pracovišti
• bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• ochrana životního prostředí chrání především nás
-----------------------------------
Totálně produktivní údržba (1 – 2 dny)
• Co jsou to rizika
• Jak se hodnotí rizika (nástroje)
• FTA (ETA)
• Lidský faktor a chyby
• Programy údržby
• Komplexní produktivní údržba (TPM)
-----------------------------------
Lean management - štíhlá výroba a štíhlé myšlení (1 – 2 dny)
• Co je KAIZEN
• KAIZEN a inovace
• KAIZEN A TQM
• KAIZEN zaměřený na řízení
• KAIZEN – metoda 5S
• KAIZEN – metody 4M
• KAIZEN - metody 3 MU
• Problémy KAIZEN
• Překážky KAIZEN
• JIT – Just in Time
• KANBAN
• TOC – teorie omezení
-----------------------------------
Celkový rozsah nabídky pokrývá všechny oblasti, které jsou pro každou organizaci, která se rozhodla vydat cestou štíhlého řízení nezbytné.
Lean management vychází a využívá všechny v textu uvedené prvky. Nejedná se tedy o nějaké další metody a postupy, ale vychází se z efektivního využívání metod a postupů, které by v organizaci již měly být používány. S přístupem Lean managementu je také spojeno štíhlé myšlení, tedy efektivní využívání daných metod a postupů.
Po domluvě je možné rozsah upřesnit, případně upravit na základě znalostí účastníků a potřeb organizace.
U většiny velké části uvedených metod jsou také připravena týmová cvičení, kde si mohou účastníci vyzkoušet jejich použití.
V případě zájmu ze strany organizace je možné nabídnout také využití některých metod a postupů na příkladech přímo z praxe organizace.
Pro koho je určeno Všem řídícím pracovníkům na všech úrovních, kteří se podílí, nebo se v budoucnu zapojí do štíhlé výroby, nebo chtějí posunout směrem vzhůru efeektivitu své produkce.
Požadavky na vzdělání Nejsou stanoveny
Odborný garant Ing. Ludvík FILIP
Termín není určen termín
Počet dní
Místo konání Není určeno
Cena (včetně DPH) ,- Kč
Obsazenost VOLNO
Uzávěrka přihlášek ..

Přejete-li si být informování o aktuálně vypsaných termínech školení, email.png, 641B neváhejte a kontaktujte nás. Budeme Vás pravidelně informovat.

arrow_left.png, 345B Zpět na seznam seminářů a školení

Elektronická přihláška

  Tučně vyznačené položky s hvězdičkou jsou povinné.


 S9080 - LEAN PRAKTICKY - modulární systém pro rozvoj štíhlého řízení se štíhlým myšlenímSleva:


Ano / Ne

Poznámka: Dané jméno včetně titulů bude uvedeno na Osvědčení.Adresa společnosti - fakturační údaje


Osoba oprávněná za společnost objednávat školení:


Poznámka: *) nutné vyplnit pro vystavení faktury a vydání osvědčení o školeníVepište slovo "nbqc"*:

 

 


Dnes je 21. 09. 2023, svátek má Matouš, zítra Darina. Návštěv: 13064
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík